W kilku zdaniach…

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ SZKOŁY

 

 

Szkoła współcześnie

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Bradford działa pod patronatem Polskiej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Siedzibą szkoły są pomieszczenia w budynku Polskiego Ośrodka Katolickiego,

Głównym celem szkoły jest:
a) nauczanie języka polskiego z elementami historii i geografii Polski;
b) wzmacnianie u dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych;
c) wychowanie religijne w oparciu o zasady chrześcijańskie;
d) nauczanie religii i przygotowywanie do Sakramentów Świętych;

Rok szkolny Polskiej Szkoły w Bradford rozpoczyna się w pierwszą sobotę września i kończy się w połowie lipca.

Rok szkolny dzieli się na trzy (3) okresy (semestry):

  • od września do Bożego Narodzenia, (Semestr 1);
  • od pierwszej soboty stycznia do soboty przed Niedzielą Palmową, (Semestr 2);
  • od pierwszej soboty po Wielkanocy do końca roku szkolnego. (Semestr 3).

Polska Szkoła w Bradford jest czynna w soboty od godziny 9:00 do 16:00 z wyjątkiem przerw świątecznych i semestralnych, które są synchronizowane z przerwami ustalanymi przez miejscowy Wydział Oświaty w Bradford.

Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły w Bradford, ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w regulaminie szkolnym.

Grono Pedagogiczne tworzą nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych lub z odpowiednim doświadczeniem w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

W skład Grona Pedagogicznego wchodzi także Ksiądz Prefekt, który jest nauczycielem religii w szkole. Na spotkaniach Rady Pedagogicznej, w którym biorą udział: Kierownik, wszyscy nauczyciele oraz Ksiądz Prefekt, są omawiane bieżące sprawy dydaktyczno-wychowawcze szkoły. Rada Pedagogiczna spotyka się regularnie w ciągu całego roku szkolnego.

 

 

 

Historia szkoły

Polska Szkoła Sobotnia im. św. Stanisława Kostki w Bradford Powstała kilka miesięcy po osiedleniu się w Bradford byłych żołnierzy II Korpusu, którzy wiosną 1948 roku zaczynali pracę w cywilu i kładli podwaliny pod utrzymanie polskości na tym obcym skrawku ziemi.

Najcenniejszym pragnieniem było zapewnienie opieki duszpasterskiej. Pierwszym proboszczem, który zorganizował parafię był ksiądz kanonik kapitan Bolesław Martynelis, który pełnił tę funkcje do 1952 r. W latach 1948-1952 parafia organizowała życie duchowe, społeczne i narodowe.

Pierwsza Polska Szkoła Sobotnia, w której zorganizowano nauczanie, rozpoczęła swoją działalność 19 lutego 1949 roku z inicjatywy pana Stanisława Kwiatkowskiego. Wtedy szkoła otrzymała nazwę “Szkoła Ojczysta w Bradford”-działała pod patronatem SPK, czyli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Bradford.
Nieco później powstała druga szkoła, parafialna. W okolicy Bradford działało w owym czasie kilka szkół między innymi w Shipley, Keighley. W latach 60-tych liczba dzieci w polskich szkołach na terenie Bradford i okolicy dochodziła do 400.

Nauka języka polskiego, religii, historii, geografii oraz polskich tradycji odbywała się w lokalach wynajmowanych od lokalnych władz. Były to przeważnie budynki szkół angielskich.
Nadszedł w końcu dzień 7 września 1991 roku, kiedy to została otwarta nowa siedziba Polskiej Szkoły w Bradford w budynku Polskiego Ośrodka Katolickiego przy Edmund Street, gdzie dzieci i młodzież uczy się języka polskiego po dzień dzisiejszy.
Oczywiście dzisiejsza szkoła różni się nieco od tej sprzed 60 lat. Od kilku lat próbuje sprostać wymaganiom nowego czasu, nie zapominając o tradycjach i wychowaniu w duchu patriotyzmu.

Dyrektor zarządzający Polską Szkołą Sobotnią, wieloletnia nauczycielka, pani Krystyna Davidson w ścisłej współpracy z rodzicami stara sie uatrakcyjnić miejsce pobytu uczniów. W czasie wakacji remontowane są sale, odświeżane korytarze, klasy wyposażane w nowy sprzęt. Nauczyciele poszukują ciekawych, nowatorskich metod nauczania.

Uczniowie uczestniczą w wielu patriotycznych przedsięwzięciach, konkursach, spotkaniach z kombatantami czy wreszcie akademiach i wieczorkach poezji śpiewanej.
Wszystko to wpływa na entuzjazm z jakim dzieci przybywają do szkoły, którą bardzo lubią, o której mówią “tu ciągle coś się dzieje”

 

 

Kontakt ze Szkołą

dyrektor@polskaszkolabradford.pl
prezes@polskaszkolabradford.pl

Telefon - 07405 766815

Social Media

Newsletter

Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco z informacjami. Już nie zapomnisz o zajęciach, pracy domowej swojego dziecka...

Back to Top