Klasa VIII, lekcja 29.09.2018

Klasa VIII, lekcja 29.09.2018

Klasa VIII, lekcja 29.09.2018

Możliwość komentowania Klasa VIII, lekcja 29.09.2018 została wyłączona

 

Temat: Czy żyjemy wśród ludożerców? Refleksja inspirowana wierszem Tadeusza Różewicza.

Przebieg lekcji:

1.Rozdanie uczniom kopert. Rozmowa o formie wypowiedzi (formie listu) kojarzonej z kopertą. Rozmowa o tym, kiedy, do kogo i po co piszemy listy oraz jakie elementy są typowe dla tej formy wypowiedzi.
2.Analiza i interpretacja wiersza pt. „List do ludożerców”. Uczniowie wyjmują z kopert tekst wiersza. Następnie wysłuchują recytacji utworu w wykonaniu wybitnego aktora Zbigniewa Zapasiewicza. Poznają również biografię Tadeusza Różewicza.
3.Odczytanie utworu i określenie podmiotu lirycznego, adresata oraz sposobu skonstruowania wypowiedzi poetyckiej.
a) Kto mówi w wierszu? (omówienie definicji podmiotu lirycznego)
b) Do kogo? (omówienie definicji: apostrofa, liryka inwokacyjna oraz oksymoron)
c) Co mówi?
d) w jaki sposób?
4. Zapoznanie się z hasłem „ludożerca” zaczerpniętym z różnych źródeł: ze Słownika języka polskiego, z Wikipedii oraz z Wikisłownika, rozmowa na temat, które z przywołanych wyjaśnień jest najbliższe znaczeniu słowa użytego w wierszu Różewicza. Wskazanie sensu przenośnego słowa „ludożerca”
5. Charakteryzowanie „ludożercy” z omawianego utworu przy użyciu przymiotników i rzeczowników (karta pracy):
a) przymiotniki nazywające cechy „ludożercy”;
b) rzeczowniki określające cechy i postawę „ludożercy”.
6. Odpowiedź na pytanie jakie cechy powinien posiadać młody człowiek, by nie stać się „ludożercą”? Jakie cechy i postawy chcieliby dostrzegać uczniowie?
a) podawanie przymiotnikowych nazw cech;
b) określanie cech i postaw przy użyciu rzeczowników.
7. Burza mózgów – uczniowie podają własne przykłady postaci pozytywnych, negatywnych i trudnych do jednoznacznej oceny.
8. Przypomnienie formy listu i jego odmian – łączenie nazwy z definicją: – list prywatny, oficjalny, pasterski, gończy, motywacyjny, otwarty.

Podsumowanie: zadanie sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności z lekcji – określenie, które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe. (karta pracy)


Praca domowa:
Napisz list do „ludożerców” ze swojej szkoły, klasy lub dzielnicy, w którym wyjaśnisz, co przeszkadza Ci w ich zachowaniu. Zaapeluj o zmianę negatywnej postawy.

 

Tu możesz wyszukać wszystkie interesujące Cię informacje dotyczące szkoły, uczniów, nauczycieli. Znaleźć dokumenty, rozporządzenia oraz uchwały zarządu szkoły

Social Media

Zapraszamy na nasz profil na Facebook-u. Polub nas, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

Newsletter

Zapisz się już dziś i bądź na bieżąco z informacjami. Już nie zapomnisz o zajęciach, pracy domowej swojego dziecka...

Back to Top