Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

NOWI I OBECNI UCZNIOWIE 

1. Aby zapisać nowego ucznia do Szkoły lub zarezerwować miejsce obecnemu uczniowi w kolejnym roku szkolnym należy wypełnić poniższy formularz. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu dziecka do Polskiej Szkoły Sobotniej w Bradford należy w przeciągu 5 (pięciu) dni uiścić opłatę na konto szkoły według poniższego schematu. W przypadku niedokonania płatności za ucznia, miejsce zostanie przyznane uczniowi z Listy Uczniów Oczekujących.

2. Ilość miejsc jest ograniczona i przy braku miejsca uczeń zostanie zapisany na Listę Uczniów Oczekujących.

3. Uruchamiamy Poranny Klubik przed lekcjami dla dzieci. Klubik będzie działał w godz. 8:30-9:30. Koszt klubu zostanie podany w terminie późniejszym.

4. OPŁATY

Za cały rok szkolny 2019/2020:

 • £ 240 za jedno dziecko to tylko £2.35 za godzinę
 • £ 450 za dwoje dzieci
 • £ 570 za troje dzieci

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty trzy raty (semestralne). W przypadku rozbicia płatności na raty, do każdej raty doliczana jest kwota 10 funtów. Wówczas opłaty przedstawiają się następująco:

 • 3x £90 za jedno dziecko
 • 3x £160 za dwoje dzieci
 • 3x £190 za troje dzieci

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu dziecka do Polskiej Szkoły Sobotniej w Bradford, należy w przeciągu 5 (pięciu) dni uiścić opłatę na konto Szkoły według jednej z metod podanych poniżej:

 • Przelewem na konto bankowe Szkoły (metoda preferowana):
  • Name: Polska Szkoła Sobotnia Bradford
  • Sort Code: 56-00-36
  • Account No: 38616947
  • Reference: jkowalski-25 – w/g schematu poniżej

Dla przykładu, uczeń: Jan Kowalski,
urodzony 25/3/2005
Kod będzie następujący: jkowalski-25

 • Gotówką w Sekretariacie Szkoły – prosimy o wcześniejsze umówienie się z Dyrekcją / Zarządem szkoły;
 • Wkrótce możliwość płatności kartą;

6. Wypełniony formularz przez stronę www należy podpisać w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

7. Link do Ważnych Dokumentów: http://polskaszkolabradford.pl/wazne-dokumenty/

 

Dziękujemy!


Back to Top